JESTEŚMY Z WAMI! МИ З ВАМИ!

Reakcja Społeczności Szkoły Filmowej w Łodzi wobec agresji militarnej Federacji Rosyjskiej i kryzysu humanitarnego w Ukrainie jest jednoznaczna – poczucie solidarności z ofiarami i wola niesienia pomocy.

Studenci, Wykładowcy i Pracownicy włączają się aktywnie w konkretne działania – zbiórkę darów, transport osób, zapewnienie noclegów, współpracę wolontaryjną z organizacjami i instytucjami udzielającymi wsparcia.

Ważne, by przy tym pamiętać, że nie mamy do czynienia z kryzysem krótkotrwałym – nasza pomoc i poświęcenie będą potrzebne w dłuższej perspektywie.

Szkoła Filmowa w Łodzi funkcjonuje w normalnym trybie, a zaangażowanie w działalność pomocową nie może zakłócać realizacji naszych codziennych zadań i obowiązków.